A-
A
A+

Госпожа Жасмина Саръиванова е определена за нов член на НС на НИПА от БСК

03.08.2021


С входящо писмо НС-00003 от 03.08.2021 г. от г-н Радосвет Радев, председател на УС на БСК, за нов член на Надзорния съвет на НИПА, съгласно чл.4а, ал.5 ЗУКТС, е определена госпожа Жасмина Саръиванова, експерт, "Защита на работодателските интереси", която ще заеме мястото на Мария Минчева.
Жасмина Саръиванова е магистър по право от Университета за национално и световно стопанство. С допълнителни обучения в Обучителния център на МОТ в Торино, Италия и в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Кралство Нидерландия. Трудовия си опит започва в Националния осигурителен институт (2004-2006 г.). Младши експерт в Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) в периода 2006-2009 г. Старши експерт в Министерството на образованието, младежта и науката, дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ (2009-2010 г.). От 2011 до 2017 г. е главен експерт в НИПА с основни дейности проучване на международен опит, законодателство и добри практики по уреждане на колективни трудови спорове.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX