A-
A
A+

Проведе се редовно заседание на НС на НИПА

15.12.2021


На 14 декември 2021 г. от 15 часа се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА чрез използване на видео конферентна връзка. Приет бе План за работата на НС на НИПА за първите шест месеца на 2022 г. и бе одобрен Доклад на директора на института за разработени справочни модули на интернет страницата на НИПА.

За председател на Надзорния съвет на ротационен принцип бе избрана г-жа Валентина Зартова, представител на Българската търговско промишлена палата (БТПП), а за заместник председатели - г-жа Елка Арнаудова (КНСБ) от квотата на представителните организации на работниците и служителите, и проф. Емил Мингов, от името на държавата.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж