A-
A
A+

Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание

28.06.2024


Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж проведе редовното си тримесечно заседание под председателството на г-жа Румяна Георгиева. Членовете на НС приветстваха с добре дошла новия член на НС г-жа Хюлиа Салиева, номинирана от Съюза за стопанска инициатива. Съгласно дневния ред бяха приети План за работата на НС на НИПА за второто полугодие на 2024 г. След проведеното обсъждане и направени бележки бяха приети за сведение "Информация за постигнатите договорености относно трудовите възнаграждения с колективни трудови договори и споразумения към 31.12.2023 г." и "Информация за постигнати договорености относно минималната работна заплата към 31.03.2024 г.". Директорът на НИПА докладва информация за участие на членове на НС в Международна конференция на тема „Уреждане на колективни трудови спорове в Европа“, проведена в Атина, Гърция.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж