A-
A
A+

Редовно заседание на НС на НИПА

30.06.2022


Надзорният съвет на НИПА проведе своето второ редовно заседание за 2022 г. Под председателството на г-жа Валентина Зартова бяха обсъдени и приети Отчет за дейността на НИПА за периода 01.01.-30.06.2022 г. и План за работата на НС за второто полугодие на 2022 г. Директорът на НИПА представи изготвена информация за постигнатите договорености относно трудовите възнаграждения в колективните трудови договори, действащи към 31.12.2021 г. Проведе се дискусия по предложенията за нови Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж от НИПА и проект на Правилник за устройството и дейността на НИПА.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж