A-
A
A+

Председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов получи плакет за принос в развитието на НИПА

23.10.2023


 

Директорът на НИПА Владимир Бояджиев връчи почетен плакет по случай 20-та годишнина от създаването на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) на доц. Атанас Атанасов, председател на Националния статистически институт. Наградата е за приноса на доц. Атанасов в развитието на НИПА и по-специално за създаването и развитието на информационната система на НИПА за колективни трудови договори и колективни трудови спорове.

Председателят на НСИ има съществен принос при разработката на методологиятта, обработката на данните и анализа на резултатите на създадения информационен ресурс в НИПА за целите на насърчаването и информационната осигуреност на колективно трудово договаряне в Р България, особено актуални в контекста на транспониране на Директива 2022/2041 за адекватни минимални работни заплати.

На проведената среща бе подчертан взаимният интерес от сътрудничеството между НСИ и НИПА по отношение на разкриването на нови възможности за развитие на информационната система на НИПА за КТД и КТС.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж