A-
A
A+

Международна конференция "Уреждане на трудови спорове в Европа", Атина, Гърция

08.04.2024


Директорът на НИПА Владимир Бояджиев и членовете на Надзорния съвет проф. Красимира Средкова и доц. Валери Апостолов взеха участие в организираната от ОМЕД (Mediation and Arbitration Organization - O.ME.D.), Гърция, международна конференция, посветена на уреждането на трудови спорове в Европа. Президентът на ОМЕД  проф. Костас Пападимитриу (Costas Papadimitriou) бе домакин на конференцията, на която представители на сродни институции разясниха статута и дейността на своите организации и направиха сравнителен анализ на системите за уреждане на трудови спорове. Конференцията, организирана със съдействието на Международната организация по труда (МОТ) беше открита от министъра на труда на Република Гърция, и бяха поднесени приветствия от представители на работодателските и синдикалните организации в Гърция.
В хода на конференцията бяха представени статута, нормативната уредба, ролята на социалните партньори, процедурите по посредничество и арбитраж на институциите за уреждане на трудови спорове в различни европейски страни. Сравнителен анализ на системите за уреждане на трудови спорове направи проф. Жан-Мишел Серве (Jean-Michel Servais), президент на Международната асоциация по трудово право и обществено осигуряване. Директорът на НИПА Владимир Бояджиев представи най-важните моменти от дейността на НИПА и уреждането на колективните трудови спорове в България. Презентации за уреждането на трудови спорове в Гърция, Белгия, Ирландия, Великобритания, Испания, Португалия, Швеция, Сърбия и Украйна бяха изнесени от ръководители и експерти на компетентните институции.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж