A-
A
A+

Регионална среща със синдикати и работодатели от област Кърджали

14.06.2023


В изпълнение на Програмата за популяризация на дейността на НИПА на 14 юни 2023 г. се проведе регионална среща с представители на синдикатите и работодателите от област Кърджали. Срещата бе открита от председателя на Надзорния съвет на НИПА доц. Валери Апостолов, който подчерта значението и ролята на института за укрепване на социалния диалог и насърчаване на колективното трудово договаряне. Г-жа Елка Арнаудова, член на НС на НИПА разясни основните положения в приетите през м. юни 2022 г. от Надзорния съвет нови Правила за посредничество и арбитраж и новия Правилник за устройството и дейността на НИПА. Директорът на НИПА Владимир Бояджиев демонстрира пред участниците възможностите на създадените справочни модули за КТД и информационния ресурс на НИПА.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж