A-
A
A+

Регионална среща със синдикати и работодатели от област Сливен и Ямбол

28.11.2023


В изпълнение на Програмата за популяризация на дейността на НИПА на 28 ноември и 29 ноември 2023 г. се проведоха регионални срещи с представители на синдикатите и работодателите от област Сливен и Ямбол. Директорът на НИПА Владимир Бояджиев и членът на НС на НИПА Емил Рогов представиха законовата уредба, правомощията и функциите на института в процеса на уреждане на колективни трудови спорове. Пред участниците бяха демонстрирани възможностите на изградената информационна система за колективни трудови договори, както и данните, които могат да бъдат полезни в процеса на колективно трудово договаряне чрез използването на разработените справочни модули за сключени и действащи колективни трудови договори. Пред представителите на социалните партньори бяха разяснени основните изменения в подзаконовата нормативна уредба на приетите от Надзорния съвет нови Правила за посредничество и арбитраж и новия Правилник за устройството и дейността на НИПА. С регионалните структури на КНСБ и КТ "Подкрепа" в област Сливен бе подписано споразумение за сътрудничество във връзка с информационното осигуряване на прилагането на приетата от Съвета на ЕС Директива 2022/2041 относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз и насърчаване на колективното трудово договаряне.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж