A-
A
A+

Регионални срещи в Стара Загора и Варна с цел популяризация дейността на НИПА

25.10.2022

Като част от програмата за популяризация дейността на Национален институт за помирение и арбитраж, приета от Надзорния съвет през м. март 2022 г., на 19 и 21 октомври 2022 г. се проведоха срещи с представители на организациите на работниците и служителите към КНСБ И КТ „Подкрепа“, и с представители на работодателските организации в градовете Стара Загора и Варна. Информационната кампания цели повишаване на обществената осведоменост за дейността и функциите на института. Г-жа Румяна Георгиева, член на НС на НИПА, взе участие в мероприятията и отговаряше на въпроси, свързани с новия Правилник за устройството и дейността на НИПА и новите Правила за посредничество и арбитраж, приети от Надзорния съвет. Предизвикателствата, пред които е изправен института в своята дейност, неговите законови правомощия, функции и дейност в областта на посредничеството и арбитража, както и възможностите на базата данни за КТД и справочните модули, разработени от НИПА, бяха представени от директора на института.
Подписано бе споразумение за сътрудничество между НИПА и регионалните структури на КНСБ и КТ "Подкрепа" в гр. Варна.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж