A-
A
A+

Среща по Програмата за популяризация на дейността на НИПА

23.06.2022

В изпълнение на актуализираната Програма за популяризация на дейността на НИПА, приета от Надзорния съвет през м. март 2022 г., на 23.06.2022 в гр. Бургас беше проведена регионална среща с работодатели и синдикати от Област Бургас, с цел повишаване на обществената информираност за функциите и работата на института. Г-жа Елка Арнаудова, зам.-председател на НС на НИПА, откри срещата, като посочи намерението на института да популяризира своята дейност сред представители на работодателски и синдикални организации на местно равнище. Г-жа Антония Боянова, член на НС на НИПА, очерта законовата уредба, правомощията и дейността на НИПА и предстоящата актуализация на вътрешните нормативни документи, регламентиращи процедурите по посредничество и арбитраж. В процеса на обсъждане възникна дискусия относно последователността на действие и предоставените от закона възможности за уреждане на колективен трудов спор при отказ на една от страните да преговаря. Г-н Владимир Бояджиев, директор на института и г-жа Мая Иванова, главен експерт, представиха пред участниците базата данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове, създадена от НИПА, както и възможностите за достъпване на информация по различни критерии в разработените справочни модули за КТД на официалната страница на НИПА.
Подписано бе споразумение за сътрудничество между НИПА и Регионален съвет към КНСБ, гр. Бургас и Синдикален регионален съюз към КТ "Подкрепа", гр. Бургас.

 


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж