A-
A
A+

НИПА участва в уебинар на EUROFOUND

09.11.2022


Директорът на НИПА Владимир Бояджиев и главният експерт Мая Иванова участваха в уебинар на Юрофонд (Eurofound) и Уейджиндикейтър (Wageindicator) за представяне на резултатите от пилотно проучване в 8 страни-членки на ЕС относно постигнатото равнище на минимално заплащане в процеса на колективното трудово договаряне. НИПА е партньор на Европейската фондация за подобряване на условията на труд и живот (EUROFOUND) в това изследване. За България е използвана информация от публикуваните на интернет сайта на НИПА колективни трудови договори на отраслово/баншово равнище.  По време на уебинара бяха обсъдени предизвикателствата на информационното осигуряване на анализите на колективното трудово договаряне и възможностите за реализация на следващи етапи от проекта на EUROFOUND за всички 27 страни-членки.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж