A-
A
A+

Образци на документи за посредничество и арбитраж от НИПА


За улеснение на страните по колективния трудов спор, посредниците и арбитрите към НИПА, и съгласно новите Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА), приети от Надзорния съвет на 30.06.2022 г., тук са публикувани Приложенията към Правилата, като документи за изтегляне и попълване в текстови файл, така и електронни формуляри за попълване и директно изпращане до НИПА онлайн.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 6, АЛ.2 ОТ ПОПАУКТСНИПА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НА ПОСРЕДНИК
Изтегли файл ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ПОПАУКТСНИПА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НА АРБИТЪР
Изтегли файл ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ.16, АЛ.1 ОТ ПОПАУКТСНИПА
ИСКАНЕ ЗА ДОБРОВОЛЕН АРБИТРАЖ
Изтегли файл ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ.21, АЛ.1 ОТ ПОПАУКТСНИПА
ИСКАНЕ ЗА АРБИТРАЖ ЗА МИНИМАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Изтегли файл ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН
ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ
ИСКАНЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ОТ НИПА
Изтегли файл ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН

© Национален институт за помирение и арбитраж