A-
A
A+

Обучение по изготвяне на анализи на колективни трудови договори и колективни трудови спорове


На 12 и 13 декември 2015 г. в гр. Велинград се проведе обучение на служителите на НИПА за анализ на информация за колективни трудови договори и колективни трудови спорове. Обучението бе открито от директора на НИПА Владимир Бояджиев, който направи кратко представяне на лекторите – д-р по икономика Атанас Атанасов, преподавател в УНСС, и д-р Мика Зайкова, независим експерт. През първия ден от обучението лекторите направиха презентации относно инструментариума за анализ на информация от интегрираната база данни на НИПА за КТД и КТС. Обсъден бе и изготвеният от служители на НИПА анализ на колективното трудово договаряне в област Враца. Разгледаните теми бяха последвани от дискусия. През втория ден от обучението се обсъдиха структурата и съдържанието на Годишния доклад за колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове. Разгледаха се методологията и графикът за въвеждане на информация в интегрираната база от данни на НИПА за КТД и КТС.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX