A-
A
A+

Обучение по колективно трудово договаряне


В периода 21-22 ноември 2011 г. в Националния институт за помирение и арбитраж се проведе обучение на тема „Колективното трудово договаряне – практика и проблеми“. Лектори на обучението бяха адвокат Асен Велинов - арбитър към НИПА и адвокат Николай Найденов – експерт по трудово право. Лекторите запознаха служителите на НИПА с развитието на тристранното сътрудничество и социалния диалог, правната рамка и предметните области на колективното трудово договаряне, процедурата по водене на преговори и сключване на КТД. Разгледаха се равнищата на договаряне и техните специфики. Обучението включваше практически упражнения и ролеви игри по изготвяне на колективен трудов договор, преговори между две синдикални организации в рамките на предприятие за представяне на общ проект на КТД, заседание на Общо събрание на работниците и служители, преговори между работодател и синдикалните организации и сключване на КТД.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX