A-
A
A+

Обучение по правна техника за изготвяне на нормативни актове

На 13 февруари 2012 г. в Националния институт за помирение и арбитраж се проведе обучение с практическа насоченост на тема „Правната техника като сложен процес за изготвяне на нормативни актове“. Лектори на обучението бяха: Лариса Тодорова, експерт в Министерство на труда и социалната политика и Мариана Василева, експерт в Министерски съвет.

Основни акценти в обучението:

  • Ред за изготвяне и приемане на нормативните актове;
  • Формулиране на разпоредбите на нормативните актове;
  • Езикови и стилистични препоръки при изработването на нормативните актове;
  • Отмяна, изменение и допълнение на нормативни актове и др.

 

Лекторите запознаха служителите на НИПА с изискванията и техниките при изработването на нормативни  актове. Обучението обхващаше практически упражнения във връзка с изготвяне на проект за изменение и допълнение на нормативен акт.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX