A-
A
A+

Съгласно Приложение № 2 към чл.8, ал.2 от Етичните правила за поведение на посредника и арбитъра към НИПА

ДО

ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА
ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отказ от участие в процедура за уреждане на колективен трудов спор

(мобилен, служебен)
(посочва се причина/мотив)
прикачен файл

След изпращане (натискане на бутона ИЗПРАТИ)" регистрираната в НИПА декларация ще Ви бъде изпратено на посочения мейл адрес

Отбелязаните със * полета са задължителни за попълване

© Национален институт за помирение и арбитраж