A-
A
A+

Образци на документи при посредничество от НИПА


За улеснение на страните по колективния трудов спор, посредниците и арбитрите към НИПА, и съгласно новите Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА), приети от Надзорния съвет на 30.06.2022 г., тук са публикувани Приложенията към Правилата, като документи за изтегляне и попълване в текстови файл, и като електронни формуляри за директно попълване и изпращане до НИПА онлайн.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ.6, АЛ.2 ОТ ПОПАУКТСНИПА


ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСРЕДНИК


ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 6, АЛ. 2 ПОПАУКТСНИПА
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСРЕДНИК


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ПОПАУКТСНИПА


ДЕКЛАРАЦИЯ НА АРБИТЪР


ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 15, АЛ. 2 ПОПАУКТСНИПА
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АРБИТЪР


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ.16, АЛ.1 ОТ ПОПАУКТСНИПА


ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБРОВОЛЕН АРБИТРАЖ 


ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 16, АЛ. 1 ПОПАУКТСНИПА
ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОБРОВОЛЕН АРБИТРАЖ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ.21, АЛ.1 ОТ ПОПАУКТСНИПА 


ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ


ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОНЛАЙН НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 21, АЛ. 1 ПОПАУКТСНИПА
ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ

© Национален институт за помирение и арбитраж