A-
A
A+

Проекти


В този раздел е представена подробна информация за проектите, реализирани от Националния институт за помирение и арбитраж, както и наличната информация за актуални проекти, които са в ход и се изпълняват от института. Съгласно Правилника за устройството и дейността на НИПА националните и международните програми са част от източниците на собствени приходи на института, който е задължен да осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации във връзка със своята дейност, както и да проучва и предлага за реализация добрата чуждестранна практика в областта на уреждането на колективните трудови спорове.

© Национален институт за помирение и арбитраж