A-
A
A+

Реализирани проекти от НИПА

Изпълнявайки функциите си за проучване и прилагане на най-добрите международни практики в областта на разрешаването на колективни трудови спорове, Националният институт за помирение и арбитраж разработи и участва в проекти, финансирани от бюджета и външни източници на финансиране като Европейския съюз, Международната организация на труда, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и други.

© Национален институт за помирение и арбитраж