A-
A
A+

Проект за създаване на информационна система за КТС в Република България

 

ЗА ПРОЕКТА

Във връзка с дейностите на НИПА, свързани със събиране, съхраняване и анализиране на данни за колективното трудово договаряне, възникналите колективни трудови спорове, причините за тяхното възникване и способите за уреждане, Институтът се обръща към Международната организация на труда с искане за оказване на техническа помощ.

ИСКАНЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Предмет на търсеното съдействие е изработването на подходящ инструментариум за създаване, изграждане и развитие на информационна база данни за колективните трудови спорове в Република България.

СЕМИНАР

В периода 1-4 октомври 2012 г., в рамките на проект „Подкрепа на МТСП на Република България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа", се проведе международен семинар на тема „Развитие на информационна система за управление на база данни за колективни трудови спорове в България”.

 

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX