A-
A
A+

Работна среща за обсъждане на доклад на експертната работна група от посещение в Конфедерация Швейцария, Банкя, 6-7 ноември 2017

На 6 и 7 ноември 2017 г. в Хотел Банкя палас се проведе работна среща с представители на социалните партньори за представяне и обсъждане на разработения от Експертната работна група по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка", компонент 2 на проект на МТСП "Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труда на работниците и служителите" Доклад за опита на Конфедерация Швейцария при уреждането на колективните трудови спорове.
В своето приветствие към участниците д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, подчерта удовлетворението си от равнището и качеството на социалния диалог, проявени по време на работата по проекта, и пожела на социалните партньори да развиват този диалог, включително и по отношение на разрешаването на колективните трудови спорове, следвайки опита на Швейцария.
Пред представителите на социалните партньори бе презентиран Доклад за опита на Конфедерация Швейцария при уреждането на колективните трудови спорове, както и основното съдържание на презентациите, направени от швейцарските експерти. В последвалата дискусия бяха обсъдени конкретни въпроси и споделен опит относно възможностите за изменение и допълнение на нормативната уредба, относима към уреждането на колективните трудови спорове в Република България.
През втория ден от работната среща се проведе и заседание на Експертната работна група по проекта във връзка с подготовката на Заключителната конференция.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж