A-
A
A+

Заключителна конференция по Проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка" - София, 17 ноември 2017

На 17 ноември 2017 г. в Бест Уестърн Експо хотел се проведе Заключителната конференция по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка" - Компонент 2 от проект на МТСП "Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите", финансиран от тематичен фонд "Партньорство и експерти" на българо-швейцарската програма за сътрудсничество за намаляване на различията в рамките на разширения Европейски съюз.
В изказването си при откриването на конференцията д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, подчерта значението, което има за МТСП социалният диалог при провеждането на политиките на министерството. Тя изрази удовлетворението си от работата по проекта, като я оцени като много добра основа за усъвършенстване на дейността на НИПА и развитието на института за по-ефикасно решаване на колективните трудови спорове.
От страна на представителните организации на работниците и служителите участниците н конференцията бяха поздравени от Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ, а от страна на представителните работодателски организации - от Ивелин Желязков, директор "Тристранно сътрудничество" в АИКБ. Г-н Димитър Матев, вицепрезидент на Балканския институт по труда и социалната политика като представител на Швейцарското междинно звено подчерта удовлетворението на швейцарската страна от свършената работа и постигнатите резултати по  проекта.
Директорът на НИПА Владимир Бояджиев представи работата по проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от първия етап на проекта - "Разрешаване на спорове" (2013-2015) и неговото надграждане - "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка" (2017). Като изразители на мненията на социалните партньори, участвали в работата по проекта, изказвания и презентации направиха Чавдар Христов (КНСБ) и Валери Апостолов (КТ "Подкрепа") от страна на синдикатите, и Ивелин Желязков (АИКБ) и проф. Любомир Стефанов (ССИ), от страна на работодателските организации. Предмет на дискусия под ръководството на г-жа Снежана Славчева, член на Надзорния съвет на НИПА, бяха разработените варианти на закон за изменение и допълнение на ЗУКТС.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж