A-
A
A+

"Повишаване на компетентността и ефективността на администрацията на НИПА“ проект на НИПА по Оперативна програма "Административен капацитет" 2014-2015

Основната цел на проекта е чрез съвременни и целенасочени обучения да се инвестира в придобиване на нови и развиване и обогатяване на наличните знания и умения на служителите, така че администрацията да получи необходимия капацитет, основан на знанието и компетентността, придобити по време проекта. Чрез планираните обучения служителите на НИПА ще имат възможност да усвоят знания, умения и ключови компетентности по английски език, комуникационни стратегии и умения, компютърни умения, екипна и личностна ефективност, разработване на публични политики и стилистика в нормативни актове, счетоводни и финансови компетенции, които гарантират по-успешно изпълнение на служебните задължения и модернизиране на услугите, предлагани от НИПА и осигуряване на среда за устойчиво развитие в НИПА. Общата цел на проекта е повишаване на квалификацията и компетенциите на служителите на НИПА за постигане на по-висока ефективност на дейността на администрацията на Института.

Повече за проекта Изтегли файл

дейности по проекта

© Национален институт за помирение и арбитраж
powered by AVISTEX