A-
A
A+

Обща информация за възложителя

ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Национален институт за помирение и арбитраж (НИПА)

Адрес: гр. София, п.к. 1618, ул. "Боряна" №59, бл.215А, ап.1

Лице за контакти: Аксиния Георгиева, главен юрисконсулт

Тел.: +359 2 425 3763; Мобилен: +359 878 282 749 Факс: +359 2 425 3760

Електронна поща: A.Georgieva@nipa.bg


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ НИПА


Заповед за утвърждаване на актуализирани ВПВОП на НИПА 2015 г.

Изтегли файл


Актуализирани Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от НИПА 2015

Изтегли файл


Заповед за утвърждаване на ВПВОП на НИПА 2014 г.

Изтегли файл


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от НИПА 2014 г.

Изтегли файл


ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


Становища на Агенцията по обществени поръчки (АОП) по запитвания на възложителя

Кореспонденция с Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

© Национален институт за помирение и арбитраж