A-
A
A+

Обществени поръчки по ЗОП преди 15.04.2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТКРИТИТЕ ПРЕДИ 15.04.2016 г. ПРОЦЕДУРИ


Избор на изпълнител за извършване на Функционален анализ на структурата на НИПА, изготвяне предложение за промени във вътрешните актове за дейността и организацията на работата на НИПА и оптимизация на структурата и преразпределяне на функциите и дейностите на администрацията на НИПА Виж повече
 
   
Избор на изпълнител за предоставяне на услуги на НИПА, по 4 обособени позиции: Виж повече
 
Обособена позиция 1: Обучения по английски език, съгласно изискванията на Европейската езикова рамка;
Обособена позиция 2: Обучение за статистически анализ на показатели от поддържаните в НИПА бази от данни за колективните трудови договори и колективните трудови спорове;
Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучения за ефективност и ефективни комуникации на държавната администрация;
Обособена позиция 4: Изпълнение на мерки за информация и публичност, включително изработване на материали и осъществяване на визуална идентификация.

© Национален институт за помирение и арбитраж