A-
A
A+

Списък на арбитрите


Списък на арбитрите на НИПА с професионално-биографична справка

АДРИАН НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ
БОНКА САВОВА КОЛЕВА
БОРЯНА ПАУНОВА СТАЙКОВА
ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ЗАРТОВА
ВАЛЕРИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ КРЪСТЕВ
ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
ГЕРГАНА ИЛИЕВА КИРОВА
ГЪЛЪБ СПАСОВ ДОНЕВ
ДАНИЕЛА ГЕЧЕВА ЩРЕГАРСКА
ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ДИАНА МАРИНОВА МАРИНОВА-СМИЛКОВА
ЕВГЕНИ ЯНКОВ ЯНЕВ
ЕМИЛ АСЕНОВ МИНГОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СОТИРОВ
ИЛИЯН БОЖИДАРОВ ЦЕНОВ
КИРИЛ ВАСИЛЕВ БИНЕВ
ЛАРИСА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГОРОВА
ЛЪЧЕЗАР ДЕНКОВ ИСКРОВ
МАРИЯ ПАВЛОВА ПЕСИЙСКА-СПИРОВА
МИНЧО БОЕВ КОРАЛСКИ
НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СЪБЕВА
НИКОЛИНА ДРАГАНОВА ЧАКЪРОВА-ВЪЛКОВА
ПАУНИТА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА
РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА
РОСИЦА БОРИСОВА МАТЕВА
РУМЕН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
СМЕЛА НИКОЛОВА НИНЕВА
СНЕЖАНА ЦЕЦОВА АЛЕКСАНДРОВА
СТОЙНА ИЛИЕВА СЕРБЕЗОВА
ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА ИКОНОМОВА
ТРИФОН ИВАНОВ ТРИФОНОВ
ЦВЕТАН АТАНАСОВ СИМЕОНОВ
ЦВЕТАНА АНДРЕЕВА ЯНКОВА

© Национален институт за помирение и арбитраж