A-
A
A+

БОНКА САВОВА КОЛЕВАМагистър по право от ВСУ ”Черноризец Храбър”. Специалист в областта на индустриалните, трудовите отношения и решаването на колективни трудови спорове. Адвокат от Адвокатска Колегия Варна. Ползва руски и английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж