A-
A
A+

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ЗАРТОВАМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като стажант съдия в Окръжен съд Русе (1976), заместник главен арбитър в Окръжен държавен арбитраж Русе (1977-1992), арбитър в градски арбитраж София (1992), заместник главен арбитър и главен арбитър във Ведомствен държавен арбитраж при Националния аграрно-промишлен съюз (1992-1995), арбитър в Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата (от 2002). Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Юридически съветник към Българска търговско-промишлена палата, член е на Управителния съвет и на Изпълнителния съвет на Българската търговско-промишлена палатаЗаместник-председател на Икономическия и социален съвет за мандат до 24 януари 2024 г. Ползва английски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж