A-
A
A+

ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВАдвокат от Адвокатска Колегия Стара Загора. Магистър по право и по история от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Заемал е длъжности и е работил като учител по история в СОУ „Христо Ботев“, Стара Загора (1991-1993), възпитател в ТЕТ „Г. С. Раковски“ Стара Загора (1993-2001), координатор на Консултантски синдикален център на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“ Стара Загора (2001-2003), организационен секретар на СРС на КТ „Подкрепа“, Стара Загора (2003-2011), заместник-председател на СРС на КТ „Подкрепа“ Стара Загора (2011-2016). Ползва английски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж