A-
A
A+

ЕВГЕНИ ЯНКОВ ЯНЕВМагистър по право от СУ “Св. Климент Охридски”. Експерт по трудово-правни въпроси и юрисконсулт при Синдикална федерация „Металици“ на КНСБ (1999-2002), Заместник-председател на Национален Браншов Синдикат ”Водоснабдител” КНСБ. Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Ползва руски и немски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж