A-
A
A+

ЕМИЛ АСЕНОВ МИНГОВМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор по право и професор в СУ „Св. Климент Охридски”. Заместник-декан на Юридическия факултет към Русенски университет „Ангел Кънчев“. Бил е ръководител на катедра „Трудово и осигурително право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и ръководител на Инспектората към Министерство на труда и социалната политика до 2022 г. Изтъкнат специалист в областта на трудовото законодателство и трудово-правните отношения. Лектор на семинари и автор на редица материали, публикации, статии, сборници и монографии в областта на трудовото и осигурителното право. Зам.-министър на министерството на труда и социалната политика от четвъртия служебен кабинет, съставен от Румен Радев (август  2022 г. - юни 2023 г.). Ползва английски, френски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж