A-
A
A+

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГОРОВАМагистър по право от СУ “Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като стажант-съдия в Софийски градски съд (1972), инспектор-юрист, главен инспектор-юрист, главен експерт-юрист, завеждащ отдел “Трудово-правна защита” в Софийска градска инспекция по труда (1973-1991), главен юрисконсулт и член на УС на ТБ “Средец” АД (1991-1992), главен юрисконсулт и член на УС на ЧПБ “Тексим” АД (1992-1993), юрисконсулт в ЗПК “Орел” АД (1993), юридически съветник в „Първа частна банка” АД (1993-1994), директор на “Правна дирекция” и прокурист на “Евробанк” АД (1994-1997). Адвокат от Софийска Адвокатска KолегияСпециалист в областта на гражданското и трудовото право. Има специализации по банково право, основи на мениджмънта, трудово право. Член на Национално бюро за правна помощ. Автор е на статии в областта на трудовото право.

© Национален институт за помирение и арбитраж