A-
A
A+

ЛЪЧЕЗАР ДЕНКОВ ИСКРОВМагистър по право от Лайпцигски университет в Германия. Заемал е длъжности и е работил като научен сътрудник в Института за външна политика (1980-1985), в Министерство на външната търговия (1985-1987), управител на търговско дружество „Модом“ ООД (1991-1993), съдружник и управител на „Velis Eurotrade“ Ltd (1992-1997), съдружник и управител на „Ескалибер-България“ ООД (1994-1997), изпълнителен директор на „Aman Trading“ Ltd-Киргистан (1998-1999), собственик и управител на „Велис консулт“ ЕООД (1997). Съдружник и управител на „Colis Land development“ Ltd. Член на Управителния съвет и на Изпълнителния съвет на БТПП, зам.-председател на Съвета на браншовите организации и зам.-председател на Съвета по инвестиции при БТПП. Член на ИСС от 2012 г. бил е член на постоянната Комисия по регионална политика, устойчиво развитие и околна среда на ИСС. Ползва английски, немски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж