A-
A
A+

МАРИЯ ПАВЛОВА ПЕСИЙСКА-СПИРОВА


 


Активни са данните за тези от арбитрите, за които в НИПА има налична декларация относно обработката и предоставянето на лични данни, и чиито снимка и професионално-биографична справка са съгласувани! При предоставяне на липсващата информация, данните за тях ще бъдат активирани.

© Национален институт за помирение и арбитраж