A-
A
A+

МИНЧО БОЕВ КОРАЛСКИМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е длъжности и е работил като специалист в ГУ „Социално осигуряване“ (1980-1989), председател на Централния комитет по социално осигуряване (1989-1990), зам.-председател на Комитета по труда и социалните дейности и зам.-министър на Министерство на труда и социалната политика (1990-1992), експерт в социалната комисия към Народно събрание на Република България (1992-1993), секретар на Съюза за стопанска инициатива (1993-1994), народен представител в 37-то Народно събрание (1994-1995), министър на труда и социалните грижи (1995-1997), главен директор в Националния осигурителен институт (1997-1998) и изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания(2006-2022). Ползва руски и английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж