A-
A
A+

НИКОЛИНА ДРАГАНОВА ЧАКЪРОВА-ВЪЛКОВАМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като юрисконсулт в ПСП „Металснаб“ (1981-1986), главен юрисконсулт на ПСП „Химснаб“ (1986-1990), главен експерт-юрист на Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ (1990-1991), главен юрисконсулт на „Химснаб“ АД (1992-1998). Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Ползва френски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж