A-
A
A+

СНЕЖАНА ЦЕЦОВА АЛЕКСАНДРОВАМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като младши и старши юрисконсулт в Дирекция „Човешки ресурси, административно-правно и информационно обслужване“ в МТСП, юрисконсулт на Научно изследователски химико-фармацевтичен институт (1998-2002), юрисконсулт в „Ирис 2000“ ЕАД (2002-2003). Държавен експерт в отдел "Управление на качеството“ към Дирекция "ЕФМПП" на Министерство на труда и социалната политика. Ползва английски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж