A-
A
A+

ЦВЕТАНА АНДРЕЕВА ЯНКОВАМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като юрисконсулт в „Кнезим“ АД (1989-1994), младши съдия в Софийски градски съд, следовател в Отдел „Следствен“, София-град (1989-1997), секторен референт, сектор „Машиностроене“ към Българска стопанска камара (2011). Експерт-юрист в Българска браншова камара „Машиностроене“. Ползва английски, френски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж