A-
A
A+

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЗАГОРОВМагистър по разработка на полезни изкопаеми и магистър по инженерна безопасност от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Магистър по политически мениджмънт от СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е в „Пътни строежи“, рудник „Паисий“ на „Балканбас“ ЕООД, рудник „Трояново 2“ и рудник „Трояново 1“ на Мини „Марица Изток“ АД. Председател на Синдикална миньорска федерация на КТ „Подкрепа“ (1995–2003). Конфедерален секретар на КТ "Подкрепа". Член на Управителния съвет на фонд „Условия на труд“. Работи в областта на безопасността и здравето при работа, трудовата заетост и екологията. Конфедерален секретар, завеждащ отдел "Индустриални отношения и устойчиво развитие" председател на Комисията по Стратегията и Програмата на КТ „Подкрепа".

© Национален институт за помирение и арбитраж