A-
A
A+

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГЪЛЪБОВАМагистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като началник-офис на ТСБАНК „Боровец“ (1992-1997), главен счетоводител на „Евробанк“ АД - клон Самоков (1997-1998), главен счетоводител на Горско Стопанство Боровец (1996-2004). Председател на Федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа". Ползва английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж