A-
A
A+

ВАЛЕРИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВМагистър по икономика и организация на труда от Университета за национално и световно стопанство и по право от Варненския свободен университет. Заемал е длъжности и е работил като инспектор и финансов ревизор (1991-1992), директор (1992-2000) в районно управление „Социално осигуряване“ Кърджали, главен директор на Столично управление „Социално осигуряване“ (2000-2001), заместник-министър на труда и социалната политика и Управител на фонд „Условия на труд“ (2001-2005). Заместник-председател на Сметната палата на Република България (2011-2014). Доцент в Университета за национално и световно стопанство, ръководител на катедра "Чoвешки ресурси и социална защита", доктор по икономика. Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и Президент на Синдикат "Висше образование към КТ "Подкрепа". Ползва английски, руски и френски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж