A-
A
A+

ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по право (международно право и международни отношения). Заемал е длъжности и е работил като стажант-юрист в нотариална и адвокатска кантора (1999-2003), адвокат в адвокатска кантора (2005-2011), Експерт към Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите в 41-то Народно събрание. Адвокат от Софийска Адвокатска КолегияПолзва английски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж