A-
A
A+

ГЕРГАНА ИЛИЕВА КИРОВАМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по икономика (Счетоводство и контрол) от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като юрисконсулт в управление „Правно“ и експерт-юрист в „Управление и приватизация на държавното участие в търговията“ към Министерство на икономиката (1994-2000), главен юрисконсулт и началник на отдел „Административни актове и договори“ в дирекция „Правна“ към Министерство на здравеопазването (2000-2001), ръководител на инспектората към Министерство на здравеопазването (2001-2011), началник на отдел „ЗАН“, главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации“ в Изпълнителна агенция за малките и средни предприятия (2011-2012).

© Национален институт за помирение и арбитраж