A-
A
A+

ГЪЛЪБ СПАСОВ ДОНЕВМагистър от ВВВУ „Георги Бенковски“ Долна Митрополия, магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство и магистър по право от Русенския университет. Заемал е длъжности и е работил като директор на дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труда" в Министерството на труда и социалната политика, заместник-председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи“ в Министерство на труда и социалната политика (2001-2007), и.д. главен секретар на Министерство на труда и социалната политика (2005-2006). От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика, изпълнителен директор на ИА "Главна инспекция по труда" (2007-2009). Член на Надзорния съвет на Национален институт за помирение и арбитраж (2002-2016) и първи директор на НИПА (2002-2003). Заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика в първото (12 май – 16 септември 2021 г.) и второто (16 септември – 13 декември 2021 г.) служебни правителства на Стефан Янев. Секретар по социална политика и здравеопазване на президента Румен Радев (9 май 2017 г. – 12 май 2021 г.; Служебен министър-председател на Република България (2 август 2022 г. - 6 юни 2023 г.). Началник на кабинета на президента Румен Радев от 3 юли 2023 г. Специалист в областта на безопасните и здравословните условия на труд. Автор на книги и статии в областта на безопасността и здравето при работа, диференцираните осигурителни вноски за трудова злополука и професионална болест, задължителното застраховане за риска „трудова злополука” и работната заплата. Ползва руски и английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж