A-
A
A+

ГЪЛЪБ СПАСОВ ДОНЕВМагистър от ВВВУ „Георги Бенковски“ Долна Митрополия, магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство и магистър по право от Русенския университет. Заемал е длъжности и е работил като директор на дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труда" в Министерството на труда и социалната политика, заместник-председател на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи“ в Министерство на труда и социалната политика (2001-2007), и.д. главен секретар на Министерство на труда и социалната политика (2005-2006). От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика, изпълнителен директор на ИА "Главна инспекция по труда" (2007-2009). Член на Надзорния съвет на Национален институт за помирение и арбитраж (2002-2016) и първи директор на НИПА (2002-2003). Служебен министър на труда и социалната политика. Секретар по социална политика и здравеопазване на президента Румен Радев. Специалист в областта на безопасните и здравословните условия на труд. Автор на книги и статии в областта на безопасността и здравето при работа, диференцираните осигурителни вноски за трудова злополука и професионална болест, задължителното застраховане за риска „трудова злополука” и работната заплата. Ползва руски и английски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж