A-
A
A+

ДАНИЕЛА ГЕЧЕВА ЩРЕГАРСКАМагистър по право от Университета за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като експерт в Областна администрация София-град, Дирекция „Държавна собственост“ с основни дейности и отговорности - административно, търговско и вещно право (2000-2001), старши юрисконсулт в Столична община, дирекция "Инвестиционно отчуждаване" (2001-2004). Главен експерт-юрист в Агенция за държавни вземания, Главна дирекция "Публични изпълнители", отдел "Правно обслужване, жалби" (2004-2007). Ръководител на Инспектората към Министерство на икономиката (2009-2014).

© Национален институт за помирение и арбитраж