A-
A
A+

ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВАМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като стажант-съдия в Софийски градски съд (1983-1984); юрисконсулт в АПК „Средец“ (1985-1990), експерт по трудово–правна защита в КНСБ (1990-1992), главен експерт (1992-2000) и държавен експерт (2002) по правни въпроси в Съвета по законодателство към Министерство на правосъдието, главен секретар на Министерство на правосъдието (2000-2002) и ръководител на Инспектората към Министерство на финансите (2002-2015).

© Национален институт за помирение и арбитраж