A-
A
A+

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ТАБАКОВЗавършил е “Управление на социално-икономическите дейности” в Академията за обществени науки и социално управление в София. Заемал е длъжности и е работил като председател на профсъвет на ДСО „Битово машиностроене“, изпълнителен секретар на Федерация „Лека промишленост“ към КНСБ, национален секретар на “Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост” към КНСБ. Специалист в областта на колективното трудово договаряне. Ползва руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж