A-
A
A+

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ТАБАКОВЗавършил е “Управление на социално-икономическите дейности” в Академията за обществени науки и социално управление в София. Заемал е длъжности и е работил като председател на профсъвет на ДСО „Битово машиностроене“. Изпълнителен секретар на Федерация „Лека промишленост“ към КНСБ и председател ФНСОЛП до 2016 г. Специалист в областта на колективното трудово договаряне. Ползва руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж