A-
A
A+

ДОБРИН СТЕФАНОВ ИВАНОВМагистър по счетоводство и контрол от Икономически университет – Варна. Притежава следдипломни квалификации в областта на счетоводството от Университета за национално и световно стопанство – София. Работил в Счетоводна кантора „Политконсулт“, "Дал Сиат" АД, "Фимилия Никола" ООД, "Кирил – Кирилова" ООД, "Акаунт сервиз" ООД, "АИКБ Консулт" ЕООД. Изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България. Работи в областта на индустриалните отношения, икономическите анализи и финансовото управление на бизнеса.

© Национален институт за помирение и арбитраж