A-
A
A+

ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВАМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като стажант-съдия в Софийски градски съд (1985-1986), юрист (1987-1991) и главен експерт-юрист (1991-1993) в Българска търговско-промишлена палата. Директор на Дирекция "Търговски регистър и членство" в Българска търговско-промишлена палата. Ползва английски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж