A-
A
A+

ИВАН НЕЙКОВ НЕЙКОВ (1955 г. - 2023 г.)Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е преподавател по трудово право и социално осигуряване в СУ "Св. Климент Охридски" и в Нов български университет. Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Заемал е длъжности и е работил като инспектор-юрист в Главна инспекция по труда, завеждащ правен отдел и заместник-председател на КНСБ (1990-1997), министър на труда и социалната политика (1997-2001). Председател на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика(до 2023 г.) Има публикации в национални издания и издания на МОТ, свързани с различни аспекти на социалната политика, трудово право, колективни преговори и договаряне, трудови спорове, безопасни и здравословни условия на труд, индустриални отношения, социално осигуряване, равенство на половете, квалификация и преквалификация и др. 

© Национален институт за помирение и арбитраж