A-
A
A+

ИВАН НЕЙКОВ НЕЙКОВМагистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Преподавател по трудово право и социално осигуряване в СУ "Св. Климент Охридски" и в Нов български университет. Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Заемал е длъжности и е работил като инспектор-юрист в Главна инспекция по труда, завеждащ правен отдел и заместник-председател на КНСБ (1990-1997), министър на труда и социалната политика (1997-2001). Председател на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика. Има публикации в национални издания и издания на МОТ, свързани с различни аспекти на социалната политика, трудово право, колективни преговори и договаряне, трудови спорове, безопасни и здравословни условия на труд, индустриални отношения, социално осигуряване, равенство на половете, квалификация и преквалификация и др.  Ползва английски и руски език.

© Национален институт за помирение и арбитраж